MED-SYSTEMET SOM PROAKTIV MEDSPILLER

Resultathjulet © er en dynamisk proces, som udvikler MED-systemet fra en proforma struktur til en proaktiv medspiller.

Resultathjulet © er en proces, som støtter MED-systemets medlemmer i at opfylde deres kommunikations- og dialogansvar i forhold til MED-aftalerne. 
MED-udvalgets medlemmer opnår gennem procesforløbet øgede kompetencer indenfor:

  Fortolkning af informationer fra ledelsen og medarbejderne, 
  Konkretisering af begrebet ”god og tilstrækkelig kommunikation” og
  Levere konstruktive tilbagemeldinger

Eksempler på bedre resultater 
•  Besparelser og budgetjusteringer
•  Reduktion af sygefravær og fokus på medarbejdernes sundhed
•  Forventningsafstemt borgerservice 
•  Administrative forenklinger og arbejdsrutiner 
•  Indførelse af ny teknologi 
•  Øget medarbejdertilfredshed 
•  Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere

Hvis du vil vide mere, så tryk på den gule tekst. Hvert af de 4 spørgsmål aktiverer et svar. En kort præsentation downloades, som du kan se og eventuelt gemme.

Hvorfor udvikle MED-systemet?
Hvordan indføres processen hos Jer?