LEDERUDVIKLING

Ledelsesbegrebet ændrer sig hele tiden.

Men vi tror på, at tre lederevner stadig er relevante. Nemlig at have en adfærd, der er:

  • målsættende
  • problemløsende
  • kommunikerende

Vi sætter lederens dagligdag i centrum til at skabe gode resultater gennem engagerede medarbejdere.