TIMEOUT

- refleksion, fordybelse og ny energi

I den moderne, effektive virksomhed er tempoet i dag så højt, at de daglige opgaver og problemstillinger ofte lægger næsten fuldt beslag på lederens samlede ressourcer. Derved bliver der mindre tid til at overveje de mere langsigtede perspektiver, som er væsentlige for virksomhedens fremtidige konkurrenceevne.
Udbrændthed er ved at blive et almindeligt blandt ledere. Vi har svært ved at leve med de enorme pres, vi stilles overfor, når vi skal være velfungerende og yde vores maximale både i arbejds-, privat-, og familielivet.
Vores TimeOut workshop henvender sig til virksomhedens ledere, der her gives en mulighed for – under nogle dage borte fra de daglige opgaver og under professionel coaching – at fordybe sig i nogle af livets grundlæggende spørgsmål. Det handler også om at finde ind til egne grundlæggende værdier. Gøre sig overvejelser om, hvordan man kan yde det bedste for virksomheden og samtidig opnå en god balance og helhed i sit liv.

Vi gennemfører TimeOut i inspirerende omgivelser i Assisi i Italien og Løgumkloster i Danmark.


Se taketimeout.dk