FORRETNINGSORIENTERET KREATIVITET

-i en foranderlig verden er kreativitet afgørende.

Mange produkter og ydelser adskiller sig efterhånden ikke meget fra hinanden. Og samtidig bliver vi også mere ens med hensyn til viden, erfaring og uddannelse. Nytænkning er måske derfor den vigtigste konkurrenceparameter i fremtiden. Og netop medarbejdernes kreative og innovative evner er i den sammenhæng afgørende for virksomhedens fortsatte udvikling.

Forretningsorienteret Kreativitet sætter fokus på at afdække de, ofte skjulte, kreative ressourcer hos virksomhedens medarbejdere. Programmet træner deltagerne i den kreative proces.
Kreativiteten bliver dermed sat på dagsordenen i hverdagen, til glæde og udvikling for såvel medarbejdere som for virksomheden.

Den blev bare aldrig gennemført.

Fordi.......