TRAIN THE TRAINER

- hjælp til selvhjælp

Mange ledere og medarbejdere skal i deres dagligdag udvikle og træne kolleger i forskellige færdigheder, tilføre ny viden eller gennemføre forandringsprojekter.

Det kræver en vis pædagogisk indsigt, og det er netop indholdet i dette program.

Train the trainer sikrer at medarbejdere, som står overfor at skulle gennemføre intern undervisning eller en anden formidlingsopgave, bliver godt rustet til dette. Dermed opnår man ikke alene et langt bedre resultat, men også at medarbejderen selv oplever Train the trainer-programmet som en væsentlig styrkelse af sin personlige kompetence.