DET TROR VI PÅ

Vi tror på at større arbejdsglæde:

  • Skaber energi og et positivt livssyn
  • Frigør og øger kreativitet og engagement
  • Giver bedre samarbejde
  • Er katalysator for bedre bundlinie resultater


Hvis en ledelse giver ansvar fra sig og involverer medarbejderne, frigøres de uudnyttede ressourcer og kompetencer, den enkelte medarbejder råder over, til glæde for virksomheden.


Vores 7 forandringsbud:

1. Forandring starter med dig selv
2. Du er selv ansvarlig
3. Alt er under forandring og alt kan derfor forandres
4. For at lære noget nyt skal du ofte først aflære noget gammelt
5. Den bedste organisationsudvikling sker i dagligdagen og handler om dagligdagen
6. Organisationsudvikling kræver altid det lange seje (og gerne sjove) træk
7. En udviklingsproces skal være enkel, konkret og målbar