SELVLEDENDE GRUPPER

-slip de skjulte ressourcer løs!

Moderne virksomheder bygger på veluddannede medarbejdere, som ofte har et meget stort uudnyttet potentiale og ressourcer til rådighed. Ressourcer, som først slippes løs i det øjeblik, medarbejderen oplever det fulde engagement ved at få overdraget ansvaret for en given opgave.
På samme måde kan der udløses yderligere kraft i et team, når teamet får overdraget det fulde ansvar for en opgave og dermed bliver en selvledende gruppe.
For at dette skal kunne fungere optimalt, er det vigtigt at teamet først trænes i denne ledelsesform og får fastlagt en målsætning, spilleregler og værdier.
I denne workshop anvender vi værktøjer som bl.a Backcasting, Servicekommunikation og Teambuilding.