TEAMBUILDING

-en kæde er ikke stærkere end det svageste led

Et team bliver velfungerende, når det har noget entydigt at samles om.
Vi kalder det teamets kompasretning.

I en intensiv proces afdækker vi, hvad der hidtil har været med til at begrænse effektiviteten i teamet. Og vi beslutter den nye adfærd, de spilleregler og de handlinger, der fremover skal skabe endnu bedre resultater.