FORRETNINGS MÆSSIG KREATIVITET

- et innovations-værktøj der giver bundlinie

Forskellige firmaers produkter og ydelser adskiller sig efterhånden ikke meget fra hinanden. Og samtidig bliver vi også mere ens med hensyn til viden, erfaring og uddannelse.

Derfor er nytænkning måske den vigtigste konkurrenceparameter i fremtiden. Og netop medarbejdernes kreativitet og innovative evner bliver nøglen til virksomhedens fortsatte udvikling.

Forretningsmæssig Kreativitet sætter fokus på at afdække de ofte skjulte kreative ressourcer blandt virksomhedens medarbejdere.

Programmet træner deltagerne i den kreative proces, og kreativiteten bliver dermed sat på dagsordenen i hverdagen, til glæde for både medarbejdere og virksomhed.

Indhold:

  • Coach/instruktørmanual,
  • 2 videoer ”Transformation” og ”Zea”,
  • Dialog-duge,
  • Idé-skaber spillekort,
  • Krea-procesmateriale,
  • Kreaplakater,
  • ”Dilgy og Molly”-hæfter om kreativitet til 10 deltagere.