MØDE EFFEKTIVITET

Møder kan ikke undværes, hvor mennesker arbejder sammen.

Møder kan bruges til at udveksle eller udvikle idéer, til at løse problemer, træffe beslutninger, udveksle holdninger. Men det er ikke selve mødet, der er det vigtige.

Det er resultaterne, der kommer ud af mødet.

Når mange mennesker ikke har lyst til at deltage i møder, er det måske, fordi de for ofte har oplevet møder, som ikke var relevante for dem; møder uden resultater, møder med snik-snak, dårlig styring og tidspres.

Vi sætter mødet i centrum med de elementer, der kan fremme eller forstyrre et godt møde.